อ้อไม่เคยล้ม

 

อ้อไหวลมผ่านลิ้ว ยืนคง
คนบ่หมดลมลง อยู่ได้
แค่ลมแผ่วพัดพง หลักมั่น
ผ่องใสใส่ใจไว้ แค่นั้น แนวธรรม
อ้อไหวลมผ่านลิ้ว ยืนคง
คนบ่หมดลมลง อยู่ได้
แค่ลมแผ่วพัดพง หลักมั่น
สุขใส่ใจพาเพี้ยง แค่นี้ ใจทรง
บทแรกผมชอบครับเพราะป้าผมช่วยปรับและทำให้รู้สึกสละสลวยขึ้นอีกเยอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: