งานราชการ

ราชการงานบ่คร้าน ยังคง ค่าแล
ใจซื่อมือใสตรง อยู่ได้
ใจคดใช่ยืนยง คงมั่น
งานแผ่นดินแน่วใว้ แน่แล้ว ปณิธาน
ทำงานราชการมาปีกว่าแต่บอกตรง ๆ ไม่เลยว่าไม่รู้ระดับความชอบอยู่ที่ไหน แต่ถ้าอยู่นานกว่านี้จะเริ่มเห็น winning with integrity เป็นเรื่องแปลก แน่ ๆ โดยเฉพาะช่วงนี้กระแสการให้ ของรับของยิ่งหนัก เกินจะรับไว้จริง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top
%d bloggers like this: